Beskrivelse af valgfag på Campus 10

Valgfag

 

Naturfag 2 lektioner i ugen

Naturfag i 10. klasse er en fortsættelse af fagene biologi, geografi og fysik/kemi, som du har haft i overbygningen og bygger på de ting, du har lært i de fag. I faget tager vi udgangspunkt i miljø, natur, menneske og samfund samt arbejdsmåder og tankegange. Undervisningsformen vil blive meget projekt- og temaarbejde. Der vil blive feltarbejde ude af huset.

Ekstra engelsk 2 lektioner i ugen

Engelsk ekstra er for dig, der har svært ved engelsk og som har brug for det i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Teknologi og kommunikation 2 lektioner i ugen

Teknologi og kommunikation giver dig færdigheder i brug af it-udstyr og programmer. Der vil blive undervist i et teoretisk grundlag i kommunikationsteori. Vi skal arbejde med fremstilling og produktion af korte nyheds- og PR udsendelser. Faget vil være en vekselvirkning mellem teori og praktiske aktiviteter. Er du vild med it, hjemmesider og nyhedsmedier, og er du nysgerrig på, hvordan det hænger sammen og fungerer, og hvordan du får det optimale ud af det, så er det her, det starter.


 

Forfatterværksted 2 lektioner i ugen

Forfatterværksted er for dig, der har en god historie og gerne vil blive bedre til at sætte ord på dine tanker. På forfatterværksted prøver du kræfter med at skrive dine egne skønlitterære tekster. Du vil få både praktiske og teoretiske indspark til, hvordan du kan forberede dine skrive- og fortælleteknikker.

Vi vil tage udgangspunkt i din fortællelyst og lave forskellige skriveøvelser, der kan hjælpe dig med at opbygge og strukturer tekster, der er spændende for andre at læse. Der vil blive arbejde med forskellige elementer i skriveprocessen fra ide til færdig tekst med fokus på f.eks. at styre ideproces, give teksten form, genre, sprog samt indhold – f.eks. filosofi, etiske og almen menneskelige problemstillinger henvendt til udvalgte målgrupper.

Produktudvikling og formgivning 2 lektioner i ugen

Produktudvikling og formgivning er for dig, som gerne vil udfolde dig kreativt og udvikle dine færdigheder håndværksmæssigt og udtryksmæssigt. Det er et skabende fag, hvor det at planlægge og fremstille produkter med kunstnerisk og/eller funktionel værdi er hovedformålet. Du kan sy, designe, strikke, hækle, tegne, male, forme, støbe og skabe dine egne produkter. Faget er primært praktisk og konkret, der vil være bundne opgaver, som bliver fordelt over hele året, hvor fantasi og kreativitet bliver udfordret, men der vil også være god tid til dine egne ideer. Afhængig af, hvad du drømmer om at skabe, må det påregnes, at der kan være en mindre egenbetaling til materialer.

Idræt –teori og træning 2 lektioner i ugen idræt –teori og træning vil være en vekselvirkning mellem idrætsteori og fysisk aktivitet. Teorien vil f.eks. omhandle muskler og led, kost og træning. En del af teorien vil blive anvendt i den fysiske del, som også vil indeholde forskellige træningsformer og afprøvning af forskellige idrætsgrene. Er du vild med sport, og er du nysgerrig på, hvordan din krop fungerer, og hvordan du får det optimale ud af den, så er det her, det starter.

Filmkundskab 2 lektioner i ugen Filmkundskab tager udgangspunkt i forskellige filmiske genrer og stilarter. Her skal vi ikke bare se film, men også arbejde med analyse og fortolkning af filmiske virkemidler og handlingsforløb, der alt sammen har været medvirkende til at visse film er blevet episke kult-film med en blivende indflydelse på filmindustrien og filmhistorien.

Valgfaget er for dig, der godt kan lide at nørde med film, men som gerne vil have mere viden omkring det, du ser og som vil arbejde med at analysere, vurdere, fortolke og anmelde samt ikke mindst at diskutere det, du har set, med andre.

Musik 2 lektioner i ugen Musik er for dig som har lyst til at lære mere musik og som har lyst til samspil. Musikvalgholdet får til opgave at spille musik til dimissionsfesten.

Her ligger Campus10

Vi har placeret Campus10 lige midt i Thisteds uddannelsesmiljø, så du allerede i 10. klasse kommer tæt på de fleste ungdomsuddannelser i Thisted. Uddannelserne på campusområdet er: Teknisk Gymnasium Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium STX og HF, HG-Handelsskolen, SOSU-skolen og de tekniske erhvervsuddannelser.

Kronborgvej 113a

7700 Thisted

tfa@thisted.dk

Tlf. 24 45 51 92

Her ligger Campus10