Valgfag på Campus 10

På Campus 10 har vi 3 valgfagsblokke af 2 lektioners varighed. Derudover har vi Tysk og Fysik/kemi som tilbudsfag på samme tidpunkt som valgfagsblokken.

I næste skoleår vil 1 af valgfagsblokken tilbydes af en ungdomsuddannelse hvilket giver mulighed for, at blive undervist på en ungdomsuddannelse af en faglærer fra en ungdomsuddannelse.

Nedenstående valg- og tilbudsfag udbydes næste skoleår i 3 blokke.

Tilbudsfag

 

 

Titel

Fag

Lektioner

Almen F/K

Fysik/kemi

2

EUD F/K

Fysik/kemi

2

Tysk 1

Tysk

2

Tysk2

Tysk

2

 

Valgfag

 

 

Titel

Fag

Lektioner

Filmkundskab

 

2

Naturfag

 

2

Idræt teori og træning

Idræt

2

Produktudvikling og formgivning

 

2

Musik

Musik

2

Forfatterværksted

Dansk

2

Engelsk ekstra

 

2

Teknologi og kommunikation

 

2

 

Valgfagstilbud fra ungdomsuddannelserne

 

Titel

Lektioner

Sundhed og sociale forhold

2

Byggeværksted

2

Serviceværksted

2

Naturfag

2

Madværksted

2

Iværksætter

2

Teknologi

2

Street agent

2

Metalværksted

2

 

Du skal aflevere et udfyldt valgfags- og tilbudsskema til campus10 senest tirsdag den 24. maj. Du kan også sende det til campus10@thisted.dk.

 

Her ligger Campus10

Vi har placeret Campus10 lige midt i Thisteds uddannelsesmiljø, så du allerede i 10. klasse kommer tæt på de fleste ungdomsuddannelser i Thisted. Uddannelserne på campusområdet er: Teknisk Gymnasium Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium STX og HF, HG-Handelsskolen, SOSU-skolen og de tekniske erhvervsuddannelser.

Kronborgvej 113a

7700 Thisted

tfa@thisted.dk

Tlf. 24 45 51 92

Her ligger Campus10