Om os

Campus 10 er et 10. klasses tilbud i uddannelsesområdet mellem STX, HHX, HTX, SOSU skolen og de tekniske samt merkantile erhvervsuddannelser i Thisted.

Campus 10 er et 10. klasses tilbud i uddannelsesområdet mellem det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX), teknisk gymnasium (HTX), SOSU skolen og de tekniske samt merkantile erhvervsuddannelser i Thisted. Campus 10 er et alment 10. klasses tilbud i folkeskole regi og to forskellige tilbud om 10. klasse med en Erhvervsskole profil. Disse tilbud er kommet i stand gennem et enestående samarbejde mellem Thisted kommune, SOSU skolen og EUC Nordvest.

EUD10

Med EUD 10 får eleven en 10. klasse med en praktisk vinkel. Der er 6 ugers brobygning i forskellige afdelinger samt 6 ugers events fordelt på 4 gange om året. I disse temauger følger eleverne ikke deres almindelige skema men deltager i stedet i en event, hvor de forskellige uddannelsestilbud på SOSU skolen og på EUC Nordvest repræsenteres.

Kombi10

Med Kombi 10 får eleven en uddannelse under 20/20 modellen. På 40 uger får eleven en 10. klasse på højt niveau samtidig med grundforløb 1 på en valgt erhvervsuddannelse. Uddannelsen er også adgangsgivende til et grundforløb 2 på en EUX, da eleven får dansk, engelsk og samfundsfag på gymnasialt niveau. Lærerkræfterne leveres af både SOSU skolen, HG og EUC Nordvest.

Om os

Thomas Frost

Skoleleder Thomas Frost er leder af folkeskolens 10. klasses tilbud samt EUD 10. Thomas har været ansat som skoleleder på Snedsted Skole og har gennem en strukturændring fået mulighed for at komme til at arbejde med 10. klasserne.

Trine Lind Bull

Uddannelsesleder Trine Lind Bull er ansat på EUC Nordvest. Siden 1. maj 2015 har Trine samarbejdet med SOSU skolen og Thisted Kommune om at starte en 20/20 10. klasses model (Kombi 10). Her underviser hun i engelsk og har kontaktlærerfunktion. Trine varetager i samarbejde med Johanne Dybdahl Krüger koordineringen og planlægningen af Kombi 10.
Derudover har Trine ansvaret for brobygningen i erhvervsskole 10. klasserne samt al brobygningen på de tekniske erhvervsuddannelser for Morsø, Jammerbugt og Thisted kommune.

Johanne Dybdahl Krüger

Uddannelsesleder Johanne Dybdahl Krüger er ansat på Social og Sundhedsskolen i Thisted. Siden 1. maj 2015 har Johanne samarbejdet med EUC Nordvest og Thisted Kommune om at starte en 20/20 10. klasses model (Kombi 10). Johanne varetager i samarbejde med Trine Bull koordineringen og planlægningen af Kombi 10.

Kontakt

Mandag - torsdag fra kl. 7.30-15.30
Fredag fra kl. 7.30-14.00
Hovednummer: 99 17 31 10


Campus10 
Kronborgvej 113
7700 Thisted

Tlf. nr.: 99 17 31 10

Skoleleder Thomas Frost Andersen
Tlf. nr.: 24 45 51 92
E-mail: tfa@thisted.dk 

Uddannelsesleder
Trine Bull
Tlf. nr.: 30 71 70 20
E-mail: tlb@eucnordvest.dk 

Uddannelsesleder
Johanne Dybdahl Krüger
Tlf. nr.: 30 63 15 80
E-mail: jdk@sosu-stv.dk