Campus 10 får en pil opad

undefined

Campus10 i Thisted medvirker til at kvalificere de unges valg af ungdomsuddannelse, hvilket dokumenteres i en ny undersøgelse. Lederen af Campus10, Thomas Frost Andersen, ser frem til at følge de unge fire år frem. Arkivfoto

styrkelse: Thisted Kommunes særlige tilbud om 10. klasse er med i en landsdækkende undersøgelse

THISTED: - Vi har nu en dokumentation for, at vore elever får et bedre 10. klasses forløb, fordi vi er nabo til mange af ungdomsuddannelserne i byen. Det letter deres overgang.

Af Lone Lærke Krog, lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Sådan lyder det fra Thomas Frost Andersen, der er leder af Campus10, Kronborgvej 113A i Thisted.

Campus10 drives dagligt af et samarbejde mellem Thisted Kommune, EUC Nordvest og SOSU Skive-Thisted-Viborg.

Det er et forholdsvis nyt tilbud, der blev oprettet i 2015. Det særlige er, at unge her får mulighed for at tage et 10. skoleår i et center, der ligger i tilknytning til de fleste ungdomsuddannelser.

Og modellen med et 10. klassecenter fremfor en traditionel 10. klasse i folkeskolen har potentiale til at give faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg.

Det viser en undersøgelse, der er gennemført af Nationalt Center for Skoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet sammen med Program for Læringsledelse, Aalborg Universitet.

Den viser også, at eleverne i 10. klassecentrene har en relativt høj grad af trivsel, en lav grad af social isolation og en lav forekomst af adfærdsproblemer.

Lærernes vurderinger af eleverne i centrene ligger også højere end vurderinger af hele folkeskolens elevklientel.

Endelig tyder undersøgelsens resultater på, at lærernes oplevelser af egne kompetencer, struktur i undervisningen og feedback i undervisningen på 10. klassecentrene er gunstigere end for folkeskolen som helhed.

Campus10 i Thisted er med i undersøgelsen sammen med 10. klassecentre i 12 andre kommuner.

Thomas Frost Andersen er glad for undersøgelsens konklusioner. Men han er ikke overrasket, fordi de understøtter den fornemmelse, han havde.

- Hele vores målsætning var, at vi ville være bedre til brobygning, og det tror jeg, vi lykkes rigtig godt med.

Han uddyber:

- Der er et udvidet valgfagssamarbejde med alle ungdomsuddannelser, hvor vi tilbyder valgfag en gang om ugen på ungdomsuddannelsernes matrikler, og med en underviser fra ungdomsuddannelserne. Det giver i højere grad også et kendskab til de krav og det indhold, de møder med, den dag de starter på en ungdomsuddannelse.

Campus10 har også et lokalefællesskab med nogle af ungdomsuddannelserne.

- Det giver en tryghed for eleverne, at de kender det samlede Campusområde.

Thomas Frost Andersen kan fortælle, at alle 139 elever fra første årgang nu er i gang med en ungdomsuddannelse.

I år er der 100 elever på de tre målrettede linjer, som Campus10 har, og de fungerer godt både socialt og fagligt på kryds og tværs.

Thomas Frost Andersen oplyser i øvrigt, at der er lavet en aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Thy, om at følge de unge fire år frem for at se, om de så også holder fast i den uddannelse, de har valgt - både ved dataindsamling og ved fokusgruppeinterviews.

- Vi vil se nærmere på, om det virker, hvad vi rent faktisk gør - og om vi er med til at understøtte det rigtige valg, siger lederen af Campus10, Thomas Frost Andersen.

15/11/2016

Campus 10 får en pil opad

se alle nyheder

Her ligger Campus10

Vi har placeret Campus10 lige midt i Thisteds uddannelsesmiljø, så du allerede i 10. klasse kommer tæt på de fleste ungdomsuddannelser i Thisted. Uddannelserne på campusområdet er: Teknisk Gymnasium Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium STX og HF, HG-Handelsskolen, SOSU-skolen og de tekniske erhvervsuddannelser.

Kronborgvej 113a

7700 Thisted

tfa@thisted.dk

Tlf. 24 45 51 92

Her ligger Campus10