Kombi10

Kombi10 er en 10. Klasse med fuld fart på det faglige. Du får fag på et højere niveau, samtidig med at du gennemfører det første grundforløb til en erhvervsuddannelse.

Kombi10 er for dig:

  • der ved, du vil videre på en erhvervsuddannelse eller eux
  • der har de faglige kvalifikationer til både at have almene 10. klasses fag og fag fra erhvervsuddannelsernes grundforløb 1.

Uddannelsens opbygning

Kombi10 er et miks af almindelige fag fra 10. klasse og fag fra grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du både har undervisning i klasseværelset og under projekterne også i værkstederne.

10. klasses fagene omfatter: dansk, matematik og engelsk.

Fagene fra grundforløb 1 hedder erhvervsfag, dansk og valgfag. Erhvervsfagene er fag, hvor du arbejder med generelle emner som arbejdspladskultur og praktikpladssøgning. Derudover er erhvervsfag også fag, hvor du lærer om det, der er særligt for uddannelserne i din fagretning.

Hvis du gerne vil videre på en erhvervsuddannelse som eux efter Kombi10, skal du allerede på Kombi10 have dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau.

Vi arbejder meget projektorienteret, fordi vi tror på, at du både skal lære teorien, og hvordan du bruger den til at løse en opgave med. Derfor veksler undervisningen hele tiden mellem teori og praksis.

Krav til dig

For at starte på kombi10 skal du have karakteren 02 i gennemsnit i fagene dansk og matematik fra din afgangsprøve i 9. klasse.

Da du på blot ét år skal gennemføre fagene dansk, matematik og engelsk og samtidig grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse, stiller vi også krav til din faglighed og motivation. Til gengæld vil du opleve et skoleår med fuld fart fremad, faglige udfordringer og en spændende kombination af almene og erhvervsrettede fag.

Obligatorisk opgave

Når du går på kombi10, skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter (herunder brobygning), du har deltaget i. Den selvvalgte opgave skal handle om dig og dine tanker omkring din uddannelse og job.

Tilmelding

Du tilmelder dig kombi10 på optagelse.dk. Her hedder uddannelsen ”20/20 modellen”. 

Fremtidsmuligheder

Kombi10 giver adgang til grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse eller eux. Du bestemmer selv, hvilken erhvervsuddannelse du vil fortsætte på, og om du vil tage din uddannelse som eux.

Eux er en erhvervsuddannelse, hvor du samtidig har fag på gymnasialt niveau. Eux er for dig, der har fagligheden i orden, er målrettet og overvejer om du vil tage en videregående uddannelse senere.

Læs mere om eux.

Tilmelding

Du tilmelder dig Kombi10 på optagelse.dk. Her hedder uddannelsen "20/20 modellen".


UU THY - UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Ungdommens uddannelsesvejledning er for børn og unge fra 7. kl. til 24 år. Du kan henvende dig hos UU-Thy, hvis du har brug for vejledning om uddannelse og erhverv. 

Find din vejleder.


Kontakt

Uddannelsesleder                     Uddannelsesleder
Trine Bull                                 Johanne Dybdahl Krüger
Tlf. 30 71 70 20                        Tlf. 30 63 15 80
tlb@eucnordvest.dk                  jdk@sosu-stv.dk

undefined

Her ligger Campus10

Vi har placeret Campus10 lige midt i Thisteds uddannelsesmiljø, så du allerede i 10. klasse kommer tæt på de fleste ungdomsuddannelser i Thisted. Uddannelserne på campusområdet er: Teknisk Gymnasium Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium STX og HF, HG-Handelsskolen, SOSU-skolen og de tekniske erhvervsuddannelser.

Kronborgvej 113a

7700 Thisted

tfa@thisted.dk

Tlf. 24 45 51 92

Her ligger Campus10