Almen10

Almen10 for dig, der vil videre på en gymnasial uddannelse, HHX, HTX, STX, HF eller for dig, der endnu ikke helt har besluttet dig, men som gerne vil forbedre dig fagligt.

Almen10 er for to typer elever:

  • Dig, der ved, du vil videre på en gymnasial uddannelse.
  • Dig, der ikke er helt afklaret omkring din ungdomsuddannelse, og som gerne vil yde en indsats for at blive fagligt dygtigere.

Dagligdagen i Almen 10 vil være kendetegnet ved en vekselvirkning mellem faglige forløb, events og perioder, hvor den enkelte afsøger og afprøver sine ønsker for at gøre sig parat til at vælge en ungdomsuddannelse.

Uddannelsens opbygning

På Almen10 undervises du i de obligatoriske fag for 10. klasse nemlig dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge fysik / kemi og tysk, hvilket vil være et naturligt valg, hvis du vil videre på en gymnasial uddannelse. Hovedparten af undervisningen foregår i klasseværelset på Campus10.

På Almen10 lægges der vægt på, at lige netop du bliver dygtigere til det faglige uanset dine ressourcer og udfordringer og uanset dine hidtidige resultater. Derfor niveaudeles undervisningen, og der laves individuelle læringsmål for dig.

Udover de nævnte fag tilbydes du forskellige valgfag. Valgfagene kan være inden for både det kreative, håndværksmæssige og sportslige. Man får mulighed for forskellige valgfag i løbet af året, og som elev er du selv med til at bestemme, hvilke valgfag der skal oprettes.

Krav til dig

Du skal være motiveret for at dygtiggøre dig fagligt og for at arbejde med din personlige udvikling i forhold til at blive klar til en ungdomsuddannelse.

Du skal være indstillet på, at din skolegang har 1. prioritet i forhold til fritidsjob og fritidsinteresser. Det bliver forventet af dig, at du forbereder dig hjemme, deltager aktivt i timerne og afleverer dine opgaver til tiden. Til gengæld vil du blive hjulpet og vejledt i forhold til valg af ungdomsuddannelse og i forhold til, hvordan du bliver klar til den.

Brobygning

En uges obligatorisk brobygning, hvor du har mulighed for at blive præsenteret for enten de gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser eller for begge dele er en del af Almen10.

Men for dig, der ikke er afklaret omkring din ungdomsuddannelse, er der mulighed for op til 6 ugers brobygning, så du får mulighed for at lære forskellige ungdomsuddannelser bedre at kende. Dermed har du et bedre grundlag for at træffe dit valg.

Obligatorisk opgave

På Almen10 skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave -  i daglig tale kaldet OSO. Den skal tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og dit brobygningsforløb. Opgaven skal medvirke til, at du bliver klogere på, hvilken uddannelse eller job du gerne vil have på længere sigt, og den skal hjælpe dig til at finde ud af, hvordan du når dit mål.

Tilmelding

Du tilmelder dig Almen10 på Optagelse.dk. Her hedder Almen10 stadig Spor10. Din UU-vejleder kan hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Fremtidsmuligheder

Almen10 giver dig adgang til både de gymnasiale uddannelser og til erhvervsuddannelserne, såfremt du opnår adgangskaraktererne. Almen 10 gør dig klar til din ungdomsuddannelse ved at tilbyde dig undervisning og eksamen på et højere niveau, end det du havde i 9. klasse.

Tilmelding

Du tilmelder dig Almen10 på optagelse.dk. Vær opmærksom på at Almen10 stadig hedder Spor10 på optagelse.dk.


UU THY - UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Ungdommens uddannelsesvejledning er for børn og unge fra 7. kl. til 24 år. Du kan henvende dig hos UU-Thy, hvis du har brug for vejledning om uddannelse og erhverv. Find din vejleder.Kontakt

Skoleleder
Thomas Frost Andersen
Tlf. 24 45 51 92
tfa@thisted.dk 

 

undefined

Her ligger Campus10

Vi har placeret Campus10 lige midt i Thisteds uddannelsesmiljø, så du allerede i 10. klasse kommer tæt på de fleste ungdomsuddannelser i Thisted. Uddannelserne på campusområdet er: Teknisk Gymnasium Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium STX og HF, HG-Handelsskolen, SOSU-skolen og de tekniske erhvervsuddannelser.

Kronborgvej 113a

7700 Thisted

tfa@thisted.dk

Tlf. 24 45 51 92

Her ligger Campus10